Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu

Elektronickou registračnou pokladnicou sa rozumie:

  • elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
  • počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

ERP (elektronická registračná pokladnica) teda nemusí byť iba samostatné zariadenie, je možné ako registračnú pokladnicu používať aj počítač, ktorý je vybavený fiskálnou tlačiarňou a tento počítač môže byť používaný aj na iné účely, napr. ako textový editor, na vedenie účtovníctva a pod., nie je obmedzenie, že počítač musí byť používaný iba ako pokladnica.

Fiskálna pamäť je technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky (zabezpečuje teda ochranu zapísaných údajov).

Fiskálna tlačiareň je elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok.

Na účely plnenia povinnosti podľa zákona o ERP možno používať len ERP:

  • na ktorej typ akreditovaná osoba vydala certifikát (v súčasnosti sú týmito osobami Elektrotechnický výskumný a projektový ústav (EVPÚ, a. s.) Nová Dubnica a TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava),
  • pri pokladnici typu PC môže byť certifikovaná v rámci elektronickej registračnej pokladnice ako celok, ale aj ako samostatné elektronické registračné zariadenie,
  • pre ktorú daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
  • ktorá je označená plombou,
  • ktorá spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.

Všetky konkrétne požiadavky na ERP sú stanovené v § 4 zákona o ERP, pričom ide najmä o špecifikáciu pre výrobcov registračných pokladníc, aby tieto spĺňali zákonom stanovené normy.

 

Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu

Povinnosť používať ERP (elektronickú registračnú pokladnicu) v súlade so zákonom o ERP sa vzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú súčasne všetky tri nasledovné podmienky:

  1. ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie, t. j. vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka (môže ísť o živnosť, ale aj neziskovú účtovnú jednotku, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť, rovnako sa táto povinnosť týka samostatne hospodáriacich roľníkov a ďalších); od 30. 12. 2010 sa povinnosť používania ERP vzťahuje aj na zahraničných podnikateľov, ktorí na Slovensku predávajú tovar alebo poskytujú zákonom vymedzené služby. Ak napr. český podnikateľ príde predávať tovar na Slovensko, je povinný sa riadiť zákonom platným v SR, a teda používať ERP. Ak slovenský podnikateľ predáva tovar v ČR, vzťahuje sa naňho český zákon, nie slovenský, pretože predaj tovaru je uskutočňovaný na území Českej republiky;
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby – na predaj tovaru sa zákon vzťahuje paušálne (tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom), pri poskytovaní služieb ide len o tie služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP, napr. opravy a údržba osobných motorových vozidiel, parkovacie služby, kadernícke a kozmetické služby atď. Novelou daňového poriadku od 1. 1. 2012 budú služby v prílohe č. 1 vymedzené podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE). Rozsah služieb sa uvedenou novelou nezmení. Zlepšením bude skutočnosť, že v časti vysvetlivky je presne vymedzené, ktoré ekonomické činnosti spadajú pod konkrétny druh. Ak si nie ste istý, či poskytovanie služby, ktoré vykonávate, je v súlade s prílohou č. 1 zákona o ERP, a teda ste povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, odpoveď hľadajte vo vysvetlivkách;
  3. treťou podmienkou je prijatie tržby , pričom tržba je definovaná ako platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Znamená to, že ide o prijatie tržby nielen v hotovosti, ale aj pri platbe platobnou kartou, ako aj stravovacími a inými poukážkami.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s